سالس

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


متن تعهدنامه براي همسر
 
education.mubabol.ac.ir/PDF/taahod_hamsar.pdf
Translate this page
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ دﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ي آﻣﻮزﺷﯽ در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ. ،. درﻣـﺎن و. آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺗ. ﻌ. ﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ،. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿ. ﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ. : ———————-. ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء ﻣﺘﻌﻬﺪ. : ——————-. ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء داوﻃﻠﺐ. : —————–. *. در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎم و ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺎص اﯾﻦ ﻓـﺮ. م ﺗﮑﻤﯿـﻞ و ﻗﺒـﻞ …
www.iiketab.com/ebook/ebook157.html
Translate this page
9- اگر در هر زمان در زندگي مشترك به اين نتيجه رسيديد كه در اجراي بخشي از اين عهد نامه صادق نبوده ايد،آن را با همسر تان در ميان بگذاريد و شيوه و روش زندگي تان را …. با اميد به اينكه بتوانيد از اين عهد نامه به نحو مطلوب بهره مند شويد در زير عهد‌ها و پيمانهايي كه در متن نيامده است و يا برايتان در درجه اهميت بيشتري است را ياد داشت نمائيد.
www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=372830
Translate this page
Apr 17, 2009 – تعهد نامه آسمانی اینجانبان فرشته آسمانی و عاشق زمینی متعهد می شویم که مطابق موارد زیر عمل نموده و بنای زندگی مشترک خود را بر اساس مفاد این تعهد نامه تشکیل داده، انشاء الله بتوانیم همسران خوبی برای یکدیگر باشیم. مفاد تعهد نامه: 1- با نام خدا شروع کردیم و با نام خدا به راهمان ادامه می دهیم. 2- میدانیم که مخلوق پروردگار …
https://www.lawsite.ir › خدمات حقوقی
Translate this page
Nov 16, 2016 – این شرط هرچند معتبر است و در واقع قوه قضائیه ایران متن آن را تنظیم کرده با اشکالات و ابهاماتی روبروست از جمله اینکه فقط حداکثر اموالی که شوهر به زن منتقل می‌دهد … برای مثال این‌که شرط شود دو طرف ِ ازدواج همسر یکدیگر نباشند با طبیعت ازدواج در تضاد است و در صورتی که چنین شرطی در ازدواج گذاشته شود به این …
jhad.kmu.ac.ir/find.php?item=1.116.18.fa
Translate this page
نویسندگان محترم خواهشمند است همزمان با ارسال مقاله جهت بررسی، “فرم تعهدنامه” را از لینک اینترنتی زیر دریافت و به امضای تمامی نویسندگان (به همان ترتیبی که اسامی در مقاله آمده) در هر دو صفحه فرم برسانید. سپس به دفتر مجله از طریق ایمیل یا فاکس ارسال نمایید. لازم به تذکر است …
sabamo.sobhsede.ir/متن-تعهدنامه-براي-همسر/
Translate this page
متن تعهدنامه براي همسر 16 نوامبر … این شرط هرچند معتبر است و در واقع قوه قضائیه ایران متن آن را تنظیم کرده با https://www.lawsite.ir/…/مشاوره-حقوقی-تعهد-محضری-زوج-به-زوجه-درت/اشکالات و ابهاماتی روبروست از جمله اینکه فقط حداکثر اموالی که شوهر به زن منتقل می‌دهد … برای مثال این‌که شرط شود دو طرف ِ ازدواج همسر یکدیگر نباشند …
https://www.kanonvokala.com › … › مشاوره حقوقی با وکیل طلاق
Translate this page
Mar 29, 2015 – که البته من با این متن مخالفت کردم زیرا با یک وکیل که مشورت کردم ایشان فرمودند که همسرم با این تعهد نامه می تواند دادخواست طلاق دهد لیکن اینجانب متنی به شرح ذیل آماده کردم: ” بدینوسیله باستحضار میرساند که اینجانب … مانند گذشته با همسر خود با حسن معاشرت رفتار نمایم لیکن اگر خلاف آن واقع گردد و همسر خود را …
4qcau.tiyameshop.ir/متن-تعهدنامه-براي-همسر/
Translate this page
متن تعهدنامه براي همسر 17 آوريل 2009 … تعهد نامه آسمانی اینجانبان فرشته آسمانی و عاشق زمینی متعهد می شویم که مطابق موارد www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=372830زیر عمل نموده و بنای زندگی مشترک خود را بر اساس مفاد این تعهد نامه تشکیل داده، انشاء الله بتوانیم همسران خوبی برای یکدیگر باشیم. مفاد تعهد نامه: …
https://www.rokna.net/…/225161-ماجرای-تعهد-نامه-عجیب-مرد-به-زن…
Translate this page
Sep 30, 2016 – رکنا: مردی که به همسرش خیانت می کرد هربار لو می رفت تعهدنامه می نوشت و ادعا می کرد توبه کرده است.

 NS